Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη

Την Δευτέρα 23/9/2019, και από τις 11:00 π.μ., θα είναι διαθέσιμη η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να ατραξέτε στις σελίδες αυτού του ιστότοπου και τις πληροφορίες του έργου.