Εάν χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση και θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον υπεύθυνο, παρακαλώ αποστείλετε email στην διεύθυνση contact@regionalpress.gr