Παράταση παραλαβής των δικαιολογητικών της πράξης
Ο Σ.Η.Π.Ε. αναφορικά με την Πρόσκληση Ωφελουμένων για συμμετοχή στην πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» αποφάσισε την παράταση παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίων μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 15:00.