Β' Κύκλος Αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη 5002964

Από την Τετάρτη 1/7/2020 ώρα 11:00 π.μ. και έως 8/7/2020 ώρα 23:59:59, θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» μόνο για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, και για περιορισμένο αριθμό θέσεων κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες του ιστοτόπου.