Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Πράξης 5002964
Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»