Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πράξης 5002964

Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»