Αίτηση συμμετοχής στην πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων - Β Κύκλος»
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί